Χάλκινες Αργείτικες ασπίδες σε Μακεδονικούς τάφους του 650 π.Χ.

Περίλαμπρα χρυσά κτερίσματα σε τάφους στρατιωτών και γυναικών βρέθηκαν στο νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας. Πιστοποιούν ότι η πρώιμη επέκταση των Μακεδόνων (μετά το 650 π.Χ.) οφείλεται στη στρατιωτική οργάνωση της μακεδονικής κοινωνίας και στον πυρήνα του εθνικού στρατού -«της εταιρικής ίππου, της οπλιτικής φάλαγγας και του ψιλού πεζικού»- δύο αιώνες πριν από τον Φίλιππο Β’ και τον Μ. Αλέξανδρο.

Αυτό υπογραμμίζουν οι αρχαιολόγοι της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πέλλας, Αναστασία και Παύλος Χρυστοστόμου, που διεξάγουν ανασκαφές στο νεκροταφείο του Αρχοντικού.  Τα πλούσια κτερίσματα προέρχονται από διάφορες πόλεις της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο πλούτο του ένας πολεμιστής, ενώ τρεις άλλοι φορούσαν στην κεφαλή χρυσό στέμμα.

Οι ανδρικές ταφές συνοδεύονται σε πολλές περιπτώσεις με εξοπλισμό ανάμεσα στον οποίο και χάλκινες Αργείτικες ασπίδες
Τι έχουν να πουν για το γεγονός αυτό οι Σκοπιανοί που ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων; Πως δικαιολογούν τον Ελληνικό χαρακτήρα της ταφής και των αντικειμένων και μάλιστα το 650 π.Χ;  Το ερώτημα αυτό απευθύνουμε γιατί μέσα στα πλαίσια της ψευδολογίας τους, ισχυρίζονται ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες «εξελληνίστηκαν» και δεν ήταν εξ αρχής Έλληνες!

Εντυπωσιακά ευρήματα του 4ου π.Χ. αιώνα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή του ανατολικού νεκροταφείου της Αιανής στο νομό Κοζάνης. Τα ευρήματα (πήλινα και μεταλλικά κτερίσματα τάφων αλλά και σειρά εντυπωσιακών γυναικείων κοσμημάτων) προέρχονται από 243 τάφους, που οι αρχαιολόγοι τοποθετούν στο β’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την επικεφαλής της ανασκαφής, αρχαιολόγο Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη «πρόκειται για ιδιαίτερα εντυπωσιακά ευρήματα».

Ούτε ίχνος βέβαια της περίφημης δήθεν ξένης προς την Ελληνική μακεδονικής γλώσσας και σε αυτό το νεκροταφείο, παντού Ελλάδα!

Πηγή

Διαβάστε επίσης

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Πλέων επί οίνοπα πόντον, επ’ αλλοθρόους ανθρώπους

“Αρχαίον Οπλιτικόν Μελβούρνης”

Η προηγμένη τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων.

Ο προϊστορικός οικισμός της Συκεώνας.

ΙΘΑΚΗ: ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΛΛΑΣ

Share

Advertisements
This entry was posted in ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.