Μητέρες ανηλίκων: Η εγκύκλιος για την πρόωρη συνταξιοδότηση

Διατηρούν το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης γυναίκες με ανήλικα παιδιά, εφόσον μέχρι τις 31-12-2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και ανεξάρτητα με το πότε κατατίθεται η αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στο ΙΚΑ η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας. Με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο βάζει τέλος σε αμφισβητήσεις και διαφορετικές ερμηνείες που ταλαιπωρούσαν τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.


Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νόμου, γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίες μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011, εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών, με τους άνδρες που έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο.

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ρητά ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του και ισχύουν γι’ αυτούς οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευσή του τόσο εκείνες που αφορούν τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και εκείνες που αφορούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Παρόλα αυτά είχαν αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ διατύπωναν θέσεις που δεν εναρμονίζονταν με τις διατάξεις του νόμου.

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας απαντώντας σε ερώτηση του Ιδρύματος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίζει ότι οι μητέρες ανηλίκων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης (5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί) μέχρι τις 31.12.2010 δεν χάνουν το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης από την 1.1.2011 όπου αρχίζει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας, ανεξάρτητα με την χρονική στιγμή που συμπλήρωσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις ακόμη και αν χρονική στιγμή ανατρέχει πολύ πριν την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του νόμου. [ΑΠΕ]

Η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. Σ 40/92/23/9/2010 έγγραφο.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο υποβάλλονται ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) και σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 17, του εν λόγω άρθρου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Καταρχάς, επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά στις διατάξεις του άρθρου 10, του νέου νόμου, εισάγεται και για τους ασφαλισμένους/ες στο Ίδρυμα η έννοια της κατοχύρωσης-θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η θεμελίωση/κατοχύρωση οριοθετεί, ανάλογα με την συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα του αυτό.

Η ανωτέρω έννοια δεν σχετίζεται με το χρόνο έναρξης της καταβολής της σύνταξης – όπου απαιτείται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης, να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του ασφαλισμένου όλες οι οριζόμενες προϋποθέσεις (συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου προς το χρόνο αυτό ορίου ηλικίας).

Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, διευκρινίζουμε περαιτέρω τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 10 τίθενται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες  μέχρι 31.12.1992 μητέρες ανηλίκων.

Για τις ασφαλισμένες της κατηγορίας αυτή προβλέπεται κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με βάση το τρίτο πριν το τέλος εδάφιο της παραγράφου 17 στο οποίο ορίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή (δηλαδή την β περίπτωση της παραγράφου 17) όπου αυξάνονται από την 1.1.2011 τα όρια ηλικίας, οι ασφαλισμένες  ακολουθούν το όριο ηλικίας -όπως αυτό διαμορφώνεται- κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν σωρευτικά 5500 ημέρες ασφάλισης και το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο  για μειωμένη σύνταξη και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή -που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010-  συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτούνται  οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Η μείωση της σύνταξης -σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας- θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται της συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Όσον αφορά δε τον χρόνο έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, επισημαίνουμε ότι αυτές εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3863/2010, (δηλαδή από 15.7.2010), καθότι όπου ο νομοθέτης ήθελε να θέσει διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, γίνεται σαφής αναφορά στις επί μέρους διατάξεις. [Πηγή]

Διαβάστε επίσης

660 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της ανεργίας παραμένουν στα αζήτητα

Ι.Κ.Α.: «13+1» διοικητές και αλλαγές στο σύστημα παρακράτησης εισφορών

Η αθέατη άβυσσος της ανεργίας

Από την Δευτέρα το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ. Ποιοί και πως θα το πάρουν

SOS ανεργία! Χωρίς εργασία το 1/3 του εργατικού δυναμικού στη Βόρειο Ελλάδα

Κλαδικά μισθολόγια και κατάργηση δεκάδων ειδικών επιδομάτων στο Δημόσιο

“Δαγκώνει” το επικαιροποιημένο – “Μνημόσυνο” για επικουρικά Δημοσίου, συλλογικές, βαρέα ανθυγιεινά.

Έρχονται νέα μέτρα: Ιδιωτικοποιήσεις, νέο ασφαλιστικό, κλειστά επαγγέλματα …

Αύξηση των τιμών στα είδη διατροφής, προβλέπει ο ΟΗΕ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Πρόβλεψη – σοκ για 1 εκατομμύριο ανέργους

ΕΛΛΑΣ

Share

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Μητέρες ανηλίκων: Η εγκύκλιος για την πρόωρη συνταξιοδότηση

 1. Ο/Η giouli mindrinou λέει:

  Είμαι 41 ετών και μητέρα ανηλίκου, είμαι ασφαλισμένη από το 1991 και τον τελευταίο 1,5 χρόνο άνεργη, δικαιούμενη μειωμένη σύνταξη με 21 χρόνια ασφάλισης;

 2. Ο/Η ellas λέει:

  Να ρωτήσετε το φορέα ασφάλισής σας.
  ΕΛΛΑΣ

 3. Ο/Η μορτογλου ελισαβετ λέει:

  να πω δε οτι ειμαι και διαζευγμενη

 4. Ο/Η μορτογλου ελισαβετ λέει:

  ειμαι ανεργη απο 1/1/2010 εκλεισα το 50 ετος 18/12/2011 εχω 4300 ενσημα και δυο ανηλικα παιδια 16 και 13 ετων τι μπορω να κανω για να παρω μια συνταξη για βοηθεια

 5. Ο/Η Δώρα λέει:

  Είμαι μητέρα με ανήλικο παιδί και στις 31-12-2010 είχα 5.800 ένσημα στο ΙΚΑ. Το Νοέμβριο του 2012 γίνομαι 50 ετών οπότε και θα υποβάλω αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Το 2010 ήμουν στο ταμείο ανεργίας επιδοτούμενη, και έκτοτε δεν εργάστηκα πάλι. Η ερώτησή μου είναι αν ισχύει ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να έχω 100 ένσημα κατ΄έτος και αν ναι, τι θα μπορούσα να κάνω γι΄αυτό αναδρομικά.
  Σας ευχαριστώ πολύ
  Δώρα

 6. Ο/Η Βουλα λέει:

  έχω 6.850 περίπου ένσημα μεικτά (τεβε και ικα).
  είμαι 46 ετών. Έχω το δικαίωμα σύνταξης με ανήλικο στα 50;
  Αν ναι θα πρέπει να συνεχίσω να κολλάω ένσημα μέχρι τα 50 μου;

 7. Ο/Η ellas λέει:

  Θα ρωτήσετε το ταμείο σας.

 8. Ο/Η Δριμισκιανάκη 'Αννα λέει:

  ..ενδιαφέρομαι να μάθω τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση που κατά την ενηλικίωση του παιδιού τα ένσημα δεν είναι ακριβώς 5500. Αναγνωρίζονται περίοδοι ασθένειας, κύησης, λοχίας? Αν υπάρχει ταμείο ανεργίας παλαιότερα των 10 ετων αναγνωρίζεται κι αυτό?
  Ευχαριστώ

 9. Ο/Η ellas λέει:

  Προφανώς, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα ασφάλισής σας.

 10. Ο/Η Δήμητρα Λυγουριώτη λέει:

  Εξαιρετικός ο νέος νόμος. Πως θα μάθουμε πόσα χρήματα θα παίρνουμε μηνιαίως για σύνταξη ?

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.