Ιατρικές ειδικότητες με πανελλαδικές εξετάσεις

Τέλος στη λίστα αναμονής για την ειδικότητα των γιατρών

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο απόκτησης ιατρικής ειδικότητας και στη λειτουργία των επιστημονικών εταιρειών φέρνει προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας. Το σχέδιο βασίζεται σε εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) προς τον υπουργό κ. Α. Λοβέρδο, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου την 28η Μαρτίου 2011.

Με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνονται ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας, με απώτερο στόχο την κατάργηση της ισχύουσας λίστας και ιδρύονται Επιστημονικές Εταιρείες των ιατρικών ειδικοτήτων, στις οποίες θα αντιστοιχούν οι 41 κύριες ειδικότητες. Σε αυτές θα συμπεριληφθούν οι ειδικότητες της Γηριατρικής και της Ιατρικής Γενετικής. Οι Επιστημονικές Εταιρείες θα έχουν σημαντικές αρμοδιότητες, όπως τη χορήγηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας και την εισήγηση για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων γιατρών. Εκλογές σε όλες τις Επιστημονικές Εταιρείες για τη συγκρότηση των νέων διοικητικών συμβουλίων θα γίνουν τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Επίσης, προβλέπεται η ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ, ενώ από το 2012 θα συσταθούν Εκπαιδευτικά Κέντρα και αντίστοιχες Μονάδες για την εκπαίδευση των ειδικευομένων, ενώ καθιερώνεται και «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». Σε αυτό θα καταγράφονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η πρόοδος του ειδικευομένου γιατρού. Οι υποψήφιοι που θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στο εξής θα βαθμολογούνται ώστε να αξιολογούνται οι άριστοι. Η κλιμάκωση της βαθμολογίας θα είναι «Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», με την αποφοίτηση των ειδικευομένων.

Προγράμματα εκπαίδευσης

Με το προσχέδιο νόμου καθιερώνεται για τους ειδικευμένους γιατρούς η «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη». Οι γιατροί θα υποχρεούνται στο εξής να παρακολουθούν ετήσια προγράμματα, τα οποία θα καταρτίζονται από τις επιστημονικές εταιρείες των ιατρικών ειδικοτήτων, σεμινάρια και συνέδρια.

Στους γιατρούς που παρακολουθούν αυτές τις δραστηριότητες θα χορηγείται συγκεκριμένη βαθμολογία (μόρια) και βεβαίωση. Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (μορίων) μέσα σε πέντε χρόνια θα είναι προαιρετική για τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του νόμου. Στη συνέχεια όμως θα γίνει υποχρεωτική. Η βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης σε δημόσιο φορέα ή σύναψη σύμβασης με Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να έχει γίνει νόμος του κράτους ως τις αρχές του καλοκαιριού.

Φοίτηση σε ειδικά κέντρα

Η εκπαίδευση για τη λήψη ειδικότητας δεν θα γίνεται πια άναρχα, όπως σήμερα, σε όποια κλινική νοσοκομείου καταφέρει να μπει ένας νέος γιατρός, αλλά σε Εκπαιδευ τικές Μονάδες που θα ιδρυθούν ανά νοσοκομείο ή ομάδα νοσοκομείων υπό ένα ενιαίο, πιθανώς ανά περιφέρεια, Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή των ειδικευομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες και θα λειτουργεί σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή στο ΝΙΜΤΣ, σε τέως νοσοκομεία του ΙΚΑ, στο Ινστιτούτο Ερευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας, ή σε νοσοκομεία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας.

Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Εκπαιδευτική Μονάδα κάθε κύριας ειδικότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι μηνών. Εξαιρούνται οι ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής Ιατρικής.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης θα καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από τις ανάγκες του πληθυσμού. Ένας από τους στόχους είναι να εξασφαλισθεί σταθερός αριθμός γενικών γιατρών, να αυξηθεί ο αριθμός των ιατροδικαστών, των γιατρών εργασίας, κοινωνικής ιατρικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, των παθολόγων ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, ειδικότητες οι οποίες παρ΄ ότι έχουν καταστεί απαραίτητες σήμερα, λείπουν από πολλές μονάδες Υγείας.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί που θα βρεθούν να υπηρετούν στα νοσοκομεία και τις κλινικές (τις μελλοντικές Εκπαιδευτικές Μονάδες δηλαδή) κατά τη δημοσίευση του νόμου, θα συνεχίσουν να υπηρετούν στις ίδιες θέσεις ως την ολοκλήρωση του ισχύοντος προβλεπομένου χρόνου εκπαίδευσης.

Μεταβατικό στάδιο

Ώσπου να αδειάσει η λίστα αναμονής των 11.000 γιατρών, οι οποίοι περιμένουν σήμερα για να ξεκινήσουν ειδικότητα, προβλέπεται η εφαρμογή μεικτού συστήματος για την επιλογή των ειδικευόμενων. Έτσι οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες θα καταλαμβάνονται παράλληλα βάσει της (παλιάς) λίστας και των (νέων) πανελλαδικών εξετάσεων για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο το σύστημα της λίστας παύει με την πρώτη συμπλήρωση όλων των θέσεών του. Οι υποψήφιοι μετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας όλων των Εκπαιδευτικών Κέντρων ή μετά τη συμπλήρωση των θέσεων ενός Κέντρου μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός κέντρου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας.

Η βαθμολογία των υποψηφίων

Οι πανελλαδικές εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας θα είναι γραπτές και θα διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Απρίλιο και Νοέμβριο.

Η εξεταστέα ύλη θα βασίζεται σε αυτή που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα των ιατρικών σχολών της χώρας. Αφορά 25% προκλινικά και 75% κλινικά αντικείμενα (εκ των οποίων 50% πτυχιακά και 25% προπτυχιακά).

Η βαθμολόγηση του γραπτού θα γίνεται σε κλίμακα από μηδέν ως και 100. Οι υποψήφιοι σε αυτές τις εξετάσεις θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν κατά προτεραιότητα όλες τις διαθέσιμες θέσεις των Εκπαιδευτικών Κέντρων σε ως πέντε διαφορετικές από τις κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πρέπει να γίνεται εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι θέσεις καλύπτονται από τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία καταλαμβάνει τη θέση της πρώτης προτίμησής του. Αν δύο υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, στην κατάταξη συνυπολογίζεται η σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσε καθένας το συγκεκριμένο κέντρο. Επί νέας ισοβαθμίας διορίζονται όλοι και αναστέλλεται η προκήρυξη των ισαρίθμων επόμενων κενών θέσεων του κέντρου.

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν όλο το προσχέδιο νόμου εδώ

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας θα απονέμεται με απόφαση της οικείας Επιστημονικής Εταιρείας Ιατρικών Ειδικοτήτων μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευομένου και την επιτυχή συμμετοχή του και σε προφορικές εξετάσεις, που θα διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (κάθε Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο).

Οι Επιστημονικές Εταιρείες Ιατρικών Ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν και επιπλέον γραπτές εξετάσεις, οι οποίες προηγούνται των προφορικών και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, από όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές.

Η βαθμολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Αριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις, καθώς και οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης».

Όσοι υποψήφιοι δεν επιτύχουν, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Όσοι αποτύχουν για τρίτη φορά, προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε Εκπαιδευτικό Κέντρο. [Έλενα Φυντανίδου, Βήμα]

Διαβάστε επίσης

Οι Έλληνες γιατροί «καίγονται» πριν από την ειδικότητα

ΕΛΛΑΣ

Share

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ιατρικές ειδικότητες με πανελλαδικές εξετάσεις

 1. Ο/Η Agnwstos λέει:

  Προσχέδιο νόμου για την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών
  των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και
  Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ .
  Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη
  εκπαίδευση Ιατρών.
  Όπως αναφέρει το αρχείο ( http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=22262 και εδώ
  http://www.ygeianet.gr/box/cal/22260.pdf ) μετά από 10 μήνες διαβούλευση η επιτροπή του ΚΕΣΥ
  έδωσε στην δημοσιότητα ένα προσχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά όλη την διαδικασία απόκτησης
  ιατρικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα. Παρακαλώ έτσι τον αναγνώστη, πριν προχωρήσει παρακάτω
  να διαβάσει προσεκτικά το τι γράφει (το pdf) για να καταλάβει πόσο δραματικές και προς το
  αρνητικό είναι αυτές οι αλλαγές. Παράλληλα είναι, δυστυχώς, άλλο ένα σημάδι της αναλγησίας της
  επίσημης ελληνικής πολιτείας απέναντι όχι μόνο στους ειδικευόμενους ιατρούς αλλά και στον
  ιατρικό κλάδο .
  Εισαγωγή.
  Το προσχέδιο αρχίζει με τα ονόματα της επιτροπής και μια σειρά από ημερομηνίες. Αυτό του
  πρέπει να θυμόμαστε (για να καταλάβουμε και το χρονοδιάγραμμα ) είναι ότι πήρε την θετική
  γνωμάτευση στις 28 Μαρτίου 2011. Παραθέτει δε στο τέλος ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
  ορίζει το άρθρο 3 (ουσιαστικά και η διάρκεια των σπουδών) θα γίνουν στο μέλλον (?).
  Άρθρο 1.
  Το άρθρο αυτό ορίζει την διαδικασία της δημιουργίας των Επιστημονικών εταιριών των ιατρικών
  ειδικοτήτων [ΕΕΙΕ] όπου μεταξύ άλλων αναφέρει “και τη δυνατότητα να αποδέχονται δωρεές και
  χορηγίες. ”. Δηλαδή η Νευρολογική λόγο χάρη εταιρία μπορεί να έχει ως χορηγό και
  φαρμακευτικές εταιρίες. Αν παράλληλα κάποιος προσπαθήσει να ερμηνεύσει αυτή την παράγραφο
  δεν μπορεί να μην απορήσει γιατί η επιτροπή ανοίγει σαφώς την κερκόπορτα για μια μελλοντική
  συναλλαγή. Γιατί πουθενά δεν ορίζει ούτε κάποιες δικλίδες ασφαλείας ούτε κάποια απαγόρευση.
  Προχωρώντας λίγο παρακάτω βλέπουμε ότι οι μοναδικές έδρες αυτών των εταιριών είναι οι δυο
  μεγάλες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας. Ενδιαφέρουσα είναι η απουσία κάθε αιτιολογίας γιατί
  έγινε αυτή η επιλογή όμως και η έμμεση απαξίωση της περιφέρειας. Ελπίζω να μην είναι αυτή και
  η άποψη της συντεταγμένης πολιτείας γιατί θα ήταν τουλάχιστο λυπηρό.
  Αλλά η επιτροπή, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, αμέσως μετά αναφέρει ”Οι υποψηφιότητες για
  θέση του προεδρείου προαπαιτούν ελάχιστα προσόντα ερευνητικής, εκπαιδευτικής και κλινικής
  εμπειρίας ”. Αν και με μια πρώτη ματιά είναι λογικό η εμπειρία δείχνει ότι είναι σαν εμμέσως πλην
  σαφώς να φωτογραφίζει καθηγητές πανεπιστημίου. Απορίας άξιο φυσικά είναι γιατί ένας παλιός
  κλινικός γιατρός που δεν έχει όμως χρόνια στο αμφιθέατρο δεν μπορεί να έχει γνώμη για την
  εκπαίδευση των νέων ιατρών. Εύλογες άρα -κατά την προσωπική άποψη του γράφοντος- οι
  εικασίες περί του κοινά λεγόμενου “ευλογώ τα γένια μου”.
  Αμέσως μετά το άρθρο θέτει και ως ημερομηνία εκλογών το Νοέμβριο του 2011. Δηλαδή σε 8
  μήνες από τώρα. Αυτό φυσικά δείχνει την αν μην τι άλλο βιασύνη αλλά και την πρόθεση να γίνουν
  συνοπτικές διαδικασίες αλλά και (που είναι και το χειρότερο) να το περάσουν -πιθανά- με την
  μορφή του κατεπείγοντος.
  Ξανά ταυτόχρονα περί το τέλος του άρθρου 1 αναφέρει ότι ακόμα και η σύνοδος των ιατρικών
  ειδικοτήτων μπορεί να έχει ιδιώτες χορηγούς χωρίς για άλλη μια φορά να ορίζει ούτε ένα κανόνα.
  Επιπλέον και στα δυο αυτά όργανα λείπει κάθε μορφή κρατικής επιχορήγησης.
  Άρθρο 2ο.
  Δημιουργία του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Σε αυτό το άρθρο
  παραμένει η “εμμονή” θα έλεγα με τις δωρεές και χορηγίες αλλά παράλληλα έχει αποκτά το
  δικαίωμα έκφρασης γνώμης για τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στις υγειονομικές σχολές.
  Ακόμα όμως και ένας μη κακόβουλος παρατηρητης γνωρίζει ότι όσο λιγότερη προσφορά υπάρχει
  -με σταθερή ζήτηση- τόσο αυξάνεται η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας στην προκειμένη
  περίπτωση. Συνεπώς το μόνο που διασφαλίζει αυτό το άρθρο είναι τη θετική ταμιακή ροή των
  ήδη ειδικευμένων ιατρών.
  Άρθρο 3ο.
  Σε αυτό το άρθρο γίνεται ο ορισμός των προγραμμάτων και της διάρκειας των σπουδών.
  Υπογραμμίζει ότι είναι προσωρινές αλλά είναι θεωρώ ενδεικτικό της ελλιπούς προπαρασκευής.
  Γιατί λόγου χάρη οι Ειδικευόμενοι Παιδοψυχιατρικής θα πρέπει να περάσουν από κέντρα
  υγείας για 6 μήνες ενώ λόγου χάρη οι Αλλεργιολόγοι ούτε ένα. Πιθανά, θεωρεί η επιτροπή, ότι
  το σύνδρομο του Rett είναι πιο συχνή από την αλλεργική ρινίτιδα στον γενικό πληθυσμό γιατί
  ειλικρινά δεν μπορώ να δω το σκεπτικό μιας ανάλογης πρότασης.
  Άρθρο 4ο.
  Ορίζονται τα Εκπαιδευτικά κέντρα που αποτελούνται από εκπαιδευτικές μονάδες. Ας σταθούμε
  ξανά σε ορισμένα σημεία.
  1. ”Οι ΕΜ μπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα Νοσοκομεία της ίδιας ή όμορων
  Υγειονομικών Περιφερειών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή των
  ειδικευομένων στις ΕΜ. Μόνον κατά εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
  αντίστοιχης ΕΕΙΕ μπορεί να ταυτίζεται ΕΚ με μια ΕΜ ” Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι
  στην επαρχία ο μέσος ειδικευόμενος θα κάνει τουλάχιστο μια ή δύο αλλαγές κατοικίας.
  Για παράδειγμα θα δώσει εξετάσεις στο Ηράκλειου Κρήτης, θα κάνει παθολογία στα Χανιά
  και μετά από κάποιο καιρό θα γυρίσει στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει. Φυσικά η
  προσωπική ζωή ή τα οικονομικά συμφέροντα του άμεσα ενδιαφερόμενου…πάνε περίπατο.
  2. Λίγο παρακάτω το ίδιο άρθρο αναφέρει. “γ. να λειτουργούν στο Νοσοκομείο τμήματα και
  άλλων ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτημένης σφαιρικής
  αντίληψης από τον ειδικευόμενο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του. ”
  Ουσιαστικά αυτό το σημείο είναι και ο επίσημος θάνατος των ψυχιατρικών
  νοσοκομείων. Γιατί πολλά από αυτά έχουν μόνο κάποιο εργαστήριο και ίσως κάποιο
  νευρολογικό τμήμα. Συνεπώς δεν μπορεί -αν θέλει να εφαρμόσει κανείς το γράμμα και το
  διαφαινόμενο πνεύμα του προσχεδίου- να δώσουν “σφαιρική” αντίληψη. Άρα, αργά ή
  γρήγορα, θα σταματήσουν να δίνουν ειδικότητα.
  3. Σε ΕΜ (εκπαιδευτικές μονάδες) που κρίνονται ακατάλληλες οι ειδικευόμενοι που κάνουν
  ειδικότητα μεταφέρονται. Φυσικά δεν υπάρχουν πουθενά ούτε κριτήρια ούτε ο ορισμός
  ενός πλαισίου. Με λίγα λόγια αποφασίζουμε με θολά (για την ακρίβεια καθόλου) κριτήρια
  όπως θέλουμε και διατάζουμε !
  Άρθρο 4ο-«Συντονιστής Εκπαίδευσης».
  “Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κάθε ∆.Υ.ΠΕ, ορίζεται ως «Συντονιστής Εκπαίδευσης»
  σε κάθε Ε.Κ, με τριετή θητεία, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των
  ειδικευομένων. ”. Από την αρχή είναι σαφές ότι η θέση του συντονιστή είναι πολιτική θέση.
  Γιατί και η ιεραρχία της ΔΥΠΕ είναι πολιτική και πουθενά δεν υπάρχει ίχνος δημοκρατίας. Το
  γνωστό άρα…. αποφασίζουμε και διατάζουμε σε επίπεδο ΔΥΠΕ.
  Αυτός όμως ο “συντονιστής” μπορεί να κάνει τα παρακάτω…
  α)να καθορίσει τον τρόπο εναλλαγής των ειδικευομένων. Δηλαδή αν έχεις “μπάρμπα στην
  Κορώνη” θα σε στέλνει σε μεγάλα νοσοκομεία σαν το Αττικό ενώ αν είσαι λίγο “αντιδραστικός” σε
  κάποιο μικρό νοσοκομείο. Και αυτό μπορεί μεν να φαντάζει ως κακόβουλη εικασία αλλά και
  μπορεί να το πράξει και είμαστε στην Ελλάδα που δεν έχει καλό παρελθόν σε θέματα
  αναξιοκρατίας.
  β)Ο ίδιος αυτός συντονιστής μπορεί (στο σημείο γ το αναφέρει ως
  “∆ύναται να τοποθετήσει τον ειδικευόμενο και σε άλλη Ε.Μ ,είτε στην ίδια είτε σε άλλη ∆.Υ.ΠΕ. Για
  την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ζητείται η γνώμη του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και
  συνεκτιμώνται, η προτίμηση του ειδικευόμενου, η σειρά επιτυχίας του και η οικογενειακή του
  κατάσταση. ”) όχι μόνο στην ίδια περιφέρεια αλλά και σε όλη την επικράτεια να πάρει τον
  “σκλάβο-ειδικευόμενο” και να τον περιφέρει όπου αυτός διαλέξει. Το χειρότερο είναι δε ότι δεν
  υπάρχει καμία δυνατότητα ούτε επιλογής αλλά ούτε και άρνησης για προσωπικούς λόγους. Για να
  ακριβολογούμε ο “Σατράπης-Συντονιστής” ίσως ( αν κάποιος έχει πειθώ ή πολιτικές γνωριμίες)
  μπορεί να τον πείσει να μην σε στείλει από την Θεσσαλονίκη στην Κω, μια που η μάνα του έχει
  λίγες μέρες ζωής.
  Άρθρο 4ο-Ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης καθορίζεται….
  Το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι μια προβολή των όσων λένε. Με το “ την ευθεία
  συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην πρώτη
  εφαρμογή λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των φοιτητών των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών που ήσαν
  εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος πέντε έτη πριν ( πχ το 2008 για το 2013) ” αυτόματα οι θέσεις για
  ιατρική ειδικότητα θα γίνουν από περίπου 1000 (σε όλη την Ελλάδα και όλες οι ειδικότητες )
  ή αν γίνει ανά έτος ειδίκευσής περίπου 5000. Δηλαδή αν κάποιος δει ότι μόνο στην νομαρχία
  Αθηνών (στον πρώην κεντρικό τομέα) υπάρχουν 5100 περίπου θέσεις μπορεί να καταλάβει τι θα
  γίνει. Φυσικά για άλλη μια πουθενά δεν αναγράφουν ούτε την γεωγραφική κατανομή πολύ δε,
  ιδιαιτερότητες όπως η παραμεθόριος. Εύλογη άρα είναι η υπόθεση ότι την μερίδα του λέοντος θα
  την πάρει η Αττική με τα ψίχουλα να πέφτουν στην Θεσσαλονίκη.
  Επιπλέον η τόσο δραματική μείωση των θέσεων που είναι στον ορίζοντα θα τινάξει στον άνεμο
  κάθε προγραμματισμό των ιατρών που κάνουν σήμερα το πρώτο ή το δεύτερο προκαταρκτικό
  στάδιο ειδικότητας. Γιατί εκτός που ουσιαστικά θα χάσουν την θέση που είχαν κατοχυρώσει με την
  εγγραφή τους στην λίστα θα βρεθούν να ανταγωνίζονται με χιλιάδες ιατρούς για ελάχιστες
  θέσεις. Το γνωστό παράδειγμα άρα των εκπαιδευτικών 20.000 αιτήσεις για 5 θέσεις θα
  ξαναγεννηθεί. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ειδοποιός διαφορά. Ο μέσος γιατρός χωρίς ειδικότητα
  είναι ένα τίποτα. Δεν μπορεί ουσιαστικά να ανοίξει ούτε ιατρείο ούτε να ασκήσει ουσιαστικά
  ιατρική. Ηθικό δίδαγμα (που μοιάζει να μην το γνωρίζει η επιτροπή) γιατρός που του στερείς
  την δυνατότητα να κάνει ειδικότητα -με άμεσο ή έμμεσο τρόπο- ουσιαστικά ισοδυναμεί με την
  απόλυτη κοινωνική-επαγγελματική και οικονομική καταστροφή του πολίτη αυτού.
  Όμως -πιθανά για γραφειοκρατικούς λόγους- ακόμα και οι διορισμοί θα γίνονται 2 φορές τον
  χρόνο. Δηλαδή για άλλη μια φορά η επιτροπή έμμεσα ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές περαιτέρω
  μειώσεις αφού το 2 φορές το χρόνο μπορεί να γίνει άνετα 1 φορά κάθε 3 χρόνια.
  Και κλείνοντας….”Όσοι ειδικευόμενοι υπηρετούν σε Ε.Μ που θα αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς,
  μετατίθενται με ισοκατανομή σε άλλες Ε.Μ του ιδίου ή άλλων Ε.Κ της ίδιας ∆ΥΠΕ. ” δηλαδή αν και
  άρχισες στον Πειραιά ειδικότητα …μπορεί να πας και μια βόλτα για παθολογία στα Κύθηρα.
  Άρθρο 5ο-Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας.
  Συγνώμη για το αν τα παρακάτω αποκτήσουν ένα πιο λυρικό τόνο αλλά ίσως αυτό το άρθρο είναι η
  πραγματικά χειρότερη ιδέα που έχει έρθει ποτέ σε συμβούλιο.
  α)Στην αρχή οριοθετεί ένα μικτό σύστημα. Δηλαδή η επιτροπή προσπαθεί να μην “πετάξει στον
  δρόμο” όσους έχουν γραφτεί σε λίστες αλλά να παρουσιάσει το εγχείρημα ως “ομαλή μετάβαση”.
  Και έτσι γράφει… “Κατά την έναρξη εφαρμογής του Νόμου οι θέσεις που κενώνονται , με έναρξη το
  τελευταίο εξάμηνο πριν την διοργάνωση των πρώτων πανελλαδικών εξετάσεων, διατίθενται στα δύο
  συστήματα με την εξής ακολουθία:
  Η 1η στη λίστα
  Η 2η στις εξετάσεις
  Η 3η στη λίστα
  Η 4η και 5η στις εξετάσεις
  Η 6η στη λίστα
  Η 7η, 8η, 9η στις εξετάσεις
  Η 10η στη λίστα
  Η 11η,12η,13η,14η στις εξετάσεις
  Η 15η στη λίστα
  Από την 16η θέση και μετά ακολουθείται η ίδια αναλογία 4 θέσεων για εξετάσεις και 1 για τη
  λίστα.
  4. Σε κάθε Ε.Κ το σύστημα της λίστας παύει με την πρώτη συμπλήρωση όλων των θέσεών
  του. ”
  Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι αν λόγου χάρη κάποιος είναι γραμμένος σε μια λίστα 10
  ατόμων και είναι το νούμερο 5 (ανεξάρτητα πόσο καιρό περιμένει) θα δώσει και αυτός
  εξετάσεις. Γιατί ο πρώτος της λίστας θα μπει (-9), ο δεύτερος θα είναι με εξετάσεις (-8), ο τρίτος
  θα είναι ο νυν δεύτερος της λίστας (-7), οι θέσεις του τέταρτου και πέμπτου θα είναι από εξετάσεις
  (-5), ο έκτος θα είναι ο νυν τρίτος στην λίστα , οι θέσεις 7,8,9 θα πάνε σε αυτούς που έδωσαν
  εξετάσεις και τέλος ο νυν τέταρτος στην λίστα θα πάρει την δέκατη και τελευταία θέση. Αν τώρα σε
  αυτό προστεθεί ότι το “μικτό σύστημα” θα γίνει μόνο μια φορά (εφ’ άπαξ χάρη στο παραπάνω
  σημείο 4) και ότι είναι σαφές ότι θα μειωθούν οι θέσεις…καμία μα καμία θέση ειδικότητας -όπως
  την γνωρίζει ο μέσος ειδικευόμενος μέχρι σήμερα- δεν θα είναι “ασφαλής”. Μόνο ίσως η
  πρώτη και η δεύτερη θέση σε κάθε λίστα.
  Το χειρότερο όμως είναι η ύλη. Γιατί σε ανθρώπους που έχεις εξειδικεύσει ξαφνικά τους ζητάς να
  απαντήσουν ως τελειόφοιτοι σε ερωτήσεις ιστολογίας και βιοχημείας. Δηλαδή ένας ψυχίατρος που
  είχε συνολικά μέχρι το τελευταίο τμήμα της ειδικότητας του κάνει περίπου 5 χρόνια για να φτάσει
  στο τελικό στάδιο ξαφνικά πρέπει (αφού έχει εξετάσει-θεραπεύσει πριν εκατοντάδες παθολογικά
  περιστατικά) να απαντήσει αν το επιθήλιο έχει το α ή τον β τύπο κυττάρων στον έξω ακουστικό
  πόρο. Πιθανά αγνοούν στην επιτροπή ότι η μνήμη είναι σε άμεση συνάρτηση με την επαφή με το
  αντικείμενο. Όπως πιθανά αγνοούν ότι η ειδικότητα είναι προπαρασκευή για το επάγγελμα και όχι
  για ακαδημαϊκή καριέρα. Γιατί πως να το κάνουμε σε ένα ιατροδικαστή τα προκλητά δυναμικά δεν
  είναι της αρμοδιότητας του! Όμως θα πρέπει να συναγωνιστεί με νέους ιατρούς που τα έχουν
  “φρέσκα”.
  Λίγο παρακάτω (πάντα σε μια προσπάθεια να κατευναστεί η εμφανής αδικία κατά την ταπεινή μου
  άποψη) μιλά η επιτροπή για μια μοριοδότηση (μέχρι 10 μόρια). Αλλά και σε αυτή την περίπτωση
  θα ισχύει μόνο μία φορά. Η επιτροπή το γράφει ως εξής….”.5 Οι υποψήφιοι που είναι
  εγγεγραμμένοι σε λίστες των υφισταμένων Ε.Μ της κύριας ειδικότητας κατά την πρώτη ημέρα
  υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρώτη εφαρμογή του συστήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων
  ,όποτε συμμετέχουν σε αυτές, πριμοδοτούνται με 1 μόριο για κάθε εξάμηνο αποδεδειγμένης αναμονής
  με μέγιστο τα 10. Πέραν του χρόνου των πέντε ετών η πριμοδότηση δεν αυξάνει και ούτε ισχύει για
  τις νέες εγγραφές. ”. Παρακαλώ δώστε λίγη έμφαση στην λέξη κλειδί “για την πρώτη εφαρμογή
  του συστήματος”
  Άρθρα 6-7-8.
  Σε αυτά ορίζονται διαδικαστικά και πειθαρχικά θέματα. Φυσικά πουθενά δεν υπάρχει η
  παραμικρή πρόβλεψη για άτομα με δυσλεξία [σημ.: Το σχέδιο αυτό το έχουν γράψει επιφανείς
  ιατροί !!] ούτε φυσικά ειδικές ομάδες πληθυσμού λόγου χάρη άτομα με κινητικά προβλήματα
  να μπορούν να δώσουν προφορικές εξετάσεις. Τίποτα !!!. Όλοι είμαστε λευκοί, έχουμε μέτριο
  ανάστημα και μιλάμε άριστα αγγλικά !!!
  Άρθρο 9 -Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευομένου .
  Ενώ στην αρχή το άρθρο μιλά για ένα βιβλίο ουσιαστικά διαγωγής του ειδικευομένων όπου [ω
  θαύμα!] δικαιούται να γνωρίζει τι γράφουν για αυτόν στην 6 παράγραφο η άποψη “ο ειδικευόμενος
  είναι αναλώσιμο είδος” πραγματικά εμφανίζεται σε όλο της το μεγαλείο.
  Γράφουν έτσι …” Με αιτιολογημένη, για σοβαρούς λόγους και ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου
  Εκπαίδευσης που λαμβάνεται πριν το ήμισυ του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης είναι δυνατόν να
  συσταθεί σε ειδικευόμενο η αλλαγή ειδικότητας. Επί ενστάσεώς του μπορεί και πάλι ομόφωνα να
  αποφασισθεί η διακοπή της εκπαίδευσης του ειδικευόμενου. Σε αυτή την περίπτωση , επί
  καταλήψεως νέας θέσης σε άλλη ειδικότητα από τον ειδικευόμενο αυτή είναι εξ αρχής έμμισθη. ”
  Δηλαδή το συμβούλιο αυτό για μη καθορισμένους “σοβαρούς λόγους” μπορεί να σου επιβάλει
  να αλλάξεις ειδικότητα. Αλλά (σε επιβεβαίωση της πραγματικής ιδέας που έχει η επιτροπή για
  τους ειδικευόμενους) μπορεί να σου επιβάλει την διακοπή την ειδικότητας !!! Αν αυτό δεν είναι
  ωμή κατάλυση κάθε συνταγματικού δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού τότε τι είναι !!!
  Η προσωπική ελευθερία ως δυνατότητα αυτοκαθορισμού και αυτοδιάθεσης που επιτρέπει την
  ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας μάλλον για τους κυρίους αυτούς… ανήκει μάλλον στην
  σφαίρα της μιας άγνωστης (για αυτούς)φαντασίας.
  Επίλογος κάλεσμα για δράση.
  Στο 3ο άρθρο κάπου προς το τέλος αναφέρει η επιτροπή τα εξής
  ”5.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του ΙνστΕΕΥΕ, δύναται να προστεθούν νέες ειδικότητες ή να
  καταργηθούν ορισμένες από τις πιο πάνω ειδικότητες και να ρυθμισθούν όλες οι αναγκαίες
  λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν από την τροποποίηση του πιο
  πάνω καταλόγου των ιατρικών ειδικοτήτων. ” Δηλαδή μετά από όλα αυτά που είδαμε παραπάνω
  μπορεί μια ωραία πρωία να πουν δεν θέλουμε άλλους ιατροδικαστές και κλείνουμε τις λίστες
  για 5 χρόνια. Και οι μεν γόνοι εύπορων οικογενειών μάλλον θα πάρουν τον δρόμο για κάποια
  βόρεια χώρα οι δε άλλοι θα αλλάξουν επάγγελμα.
  Η μόνη λύση για το επαίσχυντο αυτό σχέδιο νόμου είναι να μπει ΆΜΕΣΑ σε κάποιο συρτάρι !
  Ακόμα και υπέρ των εξετάσεων να είναι κάποιος δεν μπορεί να μην βλέπει ότι ο στόχος είναι η
  εξόντωση κάθε προοπτικής του μέσου ειδικευόμενου.
  Αν ήθελαν, να κάνουν κάτι πραγματικά σοβαρό θα μπορούσαν να δώσουν ως χρόνο έναρξης μετά
  από 6 χρόνια (ή ακόμα και μια σταδιακή εφαρμογή των εξετάσεων σε βάθος τουλάχιστον 6
  ετών) για να μπορέσει αυτός που θα διαλέξει να γίνει γιατρός να ξέρει τι τον περιμένει.
  Αν ήθελαν, αντί να δημιουργούν “Σατράπες-Συντονιστές” και επιτροπές με πρόσχημα την καλή
  εκπαίδευση θα μπορούσαν να κάνουν υποχρεωτική και δωρεάν την παρακολούθηση Ελληνικών
  και διεθνών συνεδρίων. Αλλά εκεί πάνε μόνο “οι εκλεκτοί”, πιθανά γόνοι καθηγητών, που συχνά
  δε παρουσιάζονται στα σαλέ και στο Κολονάκι ως μεγάλοι μελλοντικοί ιατροί και πολά
  υποσχόμενοι νέοι.
  Αν ήθελαν, αντί να κλείνουν νοσοκομεία και θέσεις ειδικευομένων ας τηρήσουν την Ευρωπαϊκή
  οδηγία για 4 εφημερίες τον μήνα για να δουν με τα μάτια τους πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει σε
  ειδικευόμενους. Γιατί στου κασίδη το κεφάλι με 9 και δέκα εφημερίες είναι εύκολο να γράφεις
  θεωρίες κύριοι της επιτροπής. Αλλά μόνο που δεν τις κάνετε εσείς.
  Με την ελπίδα μιας διαρκούς απεργίας όλων των ειδικευομένων της
  Ελλάδας μέχρι την οριστική και αμετάκλητη απόσυρση του σχεδίου
  αυτού… σηκώστε λίγο το ανάστημα. Γιατί αύριο θα είναι αργά !!!
  Στην Ελλάδα.
  19/04/2011
  Ένας σκεπτόμενος απλός άνθρωπος.
  Υ.Σ: Αύριο 20-04-2011 υπάρχει διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο. (πηγή
  http://www.ygeianet.gr/box/cal/22297.pdf )
  Υ.Σ2: Το υποτιθέμενο «προσχεδίου νόμου» θεωρητικά
  πιστεύεις ?

  Είναι αντιγραφή από εδώ http://stoploverdos2.wordpress.com/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.