Μια ιστάμενη λίθο, «βαίτυλο», έφεραν στο φως οι ανασκαφές στην κάτω πόλη του αρχαίου Ιδαλίου

idalioΣτο ιερό τής «κάτω πόλης» κάτω από τη δυτική ακρόπολη, επικεντρώθηκαν οι φετινές ανασκαφές στην κάτω πόλη του αρχαίου Ιδαλίου. Το μεγάλο αυτό αδιατάρακτο ιερό συνεχίζει, σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, να κρύβει εκπλήξεις για τους ανασκαφείς.

Το ιερό θεμελιώθηκε πάνω στον φυσικό βράχο γύρω στο 1200 πΧ. Υπάρχουν λαξευμένοι στον φυσικό βράχο μεγάλοι κυκλικοί αποθέτες, πολλοί από τους οποίους φαίνεται, ότι συνδέονται με υπόγεια σπήλαια λαξευμένα και αυτά στον φυσικό ασβεστόλιθο. Με τους αποθέτες αυτούς συνδέεται ένας «βαίτυλος», δηλαδή μια ιστάμενη λίθος που ομοιάζει με τον «βαίτυλο» της Παλαιπάφου.

Ένας από τους στόχους της φετινής ανασκαφικής περιόδου ήταν η ανασκαφή του ασυνήθιστου αυτού «βαίτυλου» που βρέθηκε τοποθετημένος σε λάκκο. Το στοιχείο αυτό βρέθηκε τοποθετημένο σε πλατφόρμα κατασκευασμένη από πλίνθους και κροκάλες, όλες προερχόμενες από τα πυριγενή πετρώματα του Τροόδους. Το 2011 ανασκάφηκε αγωγός νερού στα βόρεια των ιστάμενων αυτών λίθων και των χαράξεων στον βράχο, στοιχεία που πιθανόν να συνδέονται με τις λατρευτικές δραστηριότητες στον χώρο.

Δεδομένου, ότι οι επιγραφές του Ιερού δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν σχετικά με τον χαρακτήρα της λατρείας. Αφού όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί λάκκοι στον φυσικό βράχο και στοιχεία συνδεδεμένα με τη διαχείριση του νερού, η υπόθεση, ότι η λατρεία είχε σχέση με το νερό, πιθανόν να ισχύει.

Τις ανασκαφές έκανε το Lycoming College υπό την διεύθυνση της dr. Pamela Gaber. [Κέρδος]

This entry was posted in ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.