Daily Archives: 15 Οκτωβρίου, 2013

Τα πρακτικά της στρατιωτικής σύσκεψης των Ιταλών, την 15η Οκτωβρίου 1940, στο Palazzo Venezia

Ντούτσε: Σκοπός της συσκέψεως είναι να καθορισθούν αι λεπτομέρειαι της δράσεως την οποίαν, γενικώς ειπείν, απεφάσισα να αναλάβω κατά της Ελλά­δος. Η δράσις αύτη, εις μίαν πρώτην φάσιν, δέον να έχη αντικειμενικούς σκοπούς και ναυτικούς και χερσαίους. 0ι εδαφικοί σκοποί είναι να καταλάβωμεν τούτο μεν ολόκληρον την έναντι των Ιονίων νήσων ακτήν, ως και τας νήσους αυτάς (Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Κέρκυραν), τούτο δε την Θεσσαλονίκην. Όταν εκπληρώσωμεν τους σκοπούς αυτούς, θα έχωμεν βελτιώσει τας έναντι των Άγγλων θέσεις μας εις την Μεσόγειον. Συνέχεια

Posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Η έννοια της Ισχύος στην αρχαία ελληνική σκέψη

Στη συγκυρία εκείνη της ιστορίας των ιδεών, μέσα στην οποία το πρόβλημα της ισχύος τέθηκε για πρώτη φορά μ’ όλη του τη φιλοσοφική ένταση, διαγράφηκαν κιόλας ξεκάθαρα τόσο οι δυνατές βασικές τοποθετήσεις όσο και η θεμελιώδης δομή των αντίστοιχων επιχειρημάτων. Γι’ αυτό και η αντιπαράθεση ανάμεσα στη σοφιστική και στον Πλάτωνα κατέχει πρωτεύουσα θέση μέσα στη φιλοσοφική ιστορία του προβλήματος της ισχύος και μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας εν γένει. Συνέχεια

Posted in ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Οι Εβραίοι απαιτούν «ανοικτά σύνορα» για τους μετανάστες στις ΗΠΑ, αλλά χρησιμοποιούν τεστ DNA για να κρατήσουν το Ισραήλ «φυλετικά καθαρό»

Η συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων στην Αμερική απαιτεί την πολιτική των «ανοιχτών συνόρων» και την «μεταρρύθμιση της μεταναστευτική πολιτικής», όμως την ίδια στιγμή υποστηρίζει υποκριτικά το Ισραήλ το οποίο χρησιμοποιεί τώρα τεστ DNA στους μετανάστες, προκειμένου να κρατήσει το εβραϊκό κράτος «φυλετικά καθαρό». Συνέχεια

Posted in ΔΙΕΘΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Η κρίση εξαφάνισε 110.000 επιχειρήσεις

Η ύφεση «εξαφάνισε» 110.109 επιχειρήσεις και έριξε στην ανεργία 473.452 εργαζόμενους – ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2013 «βυθίζοντας», ως επακόλουθο, και τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές του Ταμείου. Συνέχεια

Posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Tagged , , , , , , , , , , ,

Σφιχταγκαλιασμένες με το Δημόσιο οι εταιρείες δημοσκοπήσεων

Εργα ύψους 5 εκατ. ευρώ έχουν αναλάβει από κρατικούς φορείς 8 εταιρείες δημοσκοπήσεων την τελευταία τετραετία. Στην ΚΑΠΑ RESEARCH η μερίδα του λέοντος, έπονται MRB και GPO Συνέχεια

Posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ο Τουρισμός και η ΑΟΖ

Ο Τουρισμός και η ΑΟΖ είναι δύο ισχυρά στοιχεία για τον Ελληνισμό και δεν πρέπει κανένα από αυτά να επισκιάσει το άλλο. Ο Τουρισμός υπάρχει ήδη στην Ελλάδα και είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον Πολιτισμό μας αλλά και για την οικονομία μας. Κατά συνέπεια πρέπει να τον προστατέψουμε από κάθε προσπάθεια που μπορεί να τον μειώσει. Συνέχεια

Posted in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | Tagged , , , , , , , ,

Αντιβιoτικά: Κατάχρηση, άγνοια και εμπόριο

Τα αντιβιοτικά είναι τα σημαντικότερα σήμερα φάρμακα, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο με ένα άνευ προηγουμένου κύμα νέων και παλαιών λοιμώξεων όπως παραδέχονται όλοι οι επιστήμονες. Γίνεται όμως μεγάλη κατάχρηση από τους ασθενείς, υπερσυνταγογραφούνται, λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή κ.λπ. Συνέπεια τούτου είναι τα μικρόβια να γίνονται πιο ανθεκτικά και τα αντιβιοτικά να χάνουν την αποτελεσματικότητά τους πιο γρήγορα από όσο κυκλοφορούν άλλα για να αντικατασταθούν. Συνέχεια

Posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΥΓΕΙΑ | Tagged , , , , ,