ΚΕΠΕ: Μηδενική ανάπτυξη το 2014, νέα αύξηση της ανεργίας στο 29,3%

anergiaΜηδενική ανάπτυξη και νέα αύξηση της ανεργίας κοντά στο 30% «βλέπει» στην τριμηνιαία έκθεσή του το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ, εποπτευόμενο όργανο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η ύφεση φέτος θα είναι μικρότερη των εκτιμήσεων στο 3,55%, ενώ το 2014 η ανάπτυξη θα είναι σχεδόν μηδενική (0,004%). Επίσης, το ΚΕΠΕ εκτιμά πως η ανεργία από το 27,6% που θα φτάσει φέτος, θα αυξηθεί περαιτέρω αγγίζοντας το 29,3% του χρόνου.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το ΚΕΠΕ βλέπει μείωση του δείκτη τιμών κατά 0,28% φέτος και περαιτέρω μείωση κατά 0,31% του χρόνου. Θετικό είναι ότι βλέπει πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από 0,91% του ΑΕΠ φέτος σε 3,42% το 2014.

Όπως επισημαίνεται, οι προβλέψεις του για το 2014 αν και είναι δυσμενέστερες από αυτές της ελληνικής κυβέρνησης (στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται ανάκαμψη 0,6% και ανεργία στο 26%) είναι βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκτιμήσεις του.

Σε ειδικό κεφάλαιο «Οι προβλέψεις βασικών μακροοικονομικών μεγεθών με τη χρήση ενός μικρής κλίμακας μακροοικονομετρικού υποδείγματος από την Ομάδα Οικονομικών Προβλέψεων με μέλη τους κ.κ Θανάση Καζάνα, Αριστοτέλη Κουτρούλη και Γιάννη Παναγόπουλο, εκτιμάται ότι ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2013 αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά και να κυμανθεί γύρω από το 3,55%. «Η ευμενής αναθεώρηση των προβλέψεών μας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις αντίστοιχες του περασμένου Ιουνίου καταδεικνύει ότι επιταχύνεται η μετάβαση της οικονομίας στη νέα της ισορροπία. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συνηγορεί και η εκτίμηση για οριακή άνοδο ή τουλάχιστον μη περαιτέρω συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2014» αναφέρεται με την επισήμανση μάλιστα για βαθμό αβεβαιότητας στις προβλέψεις του επόμενου χρόνου.

Για την ανεργία η κατάσταση είναι πιο δυσοίωνη. «Παρά τις θετικές ενδείξεις για σύντομο τερματισμό της ύφεσης, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό τόσο κατά διάρκεια του τρέχοντος έτους όσο και του επόμενου (27,6% και 29,3%, αντίστοιχα)» επισημαίνεται.

Η διατήρηση της ανεργίας σε δραματικά υψηλά επίπεδα οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας όσο και στην αδυναμία ταχείας αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των οικονομικών δομών σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Πέραν των εσωτερικών αδυναμιών, η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι το μέγεθος της απασχόλησης ανταποκρίνεται με μεγάλη χρονική υστέρηση στις μεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια, οι εκτιμήσεις για τερματισμό της ύφεσης και αυξανόμενη ανεργία κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους ούτε αντιφατικές μεταξύ τους είναι ούτε πρέπει να θεωρούνται ως ένα ακόμη “παράδοξο” της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει το ΚΕΠΕ.

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Σε ξεχωριστό άρθρο επισημαίνεται ότι η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών είναι η μόνη λύση για να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακή πορεία. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών ασυστήνεται να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο προώθησης προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στις χώρες του εξωτερικού. Οι γενικοί άξονες δράσης για την προώθηση προϊόντων, που είναι εθνικής σημασίας, είναι σύμφωνα με το ΚΕΠΕ: βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. [Δ. Καδδά, capital.gr]

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.