Κι όμως, τα ταμειακά διαθέσιμα μετακινήθηκαν με «εντολή Σαμαρά»

samarasΗ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης Τσίπρα αναστάτωσε τη Νέα Δημοκρατία που σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «πραξικοπηματική απόφαση» αλλά η αλήθεια είναι όπως αποδεικνύεται ότι η κίνηση έγινε βάσει συμφωνίας που είχε υπογράψει ο ίδιος.

Παρουσίαζουμε σήμερα την έκθεση της αξιολόγησης για το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς τον Απρίλιο του 2014. Σύμφωνα με αυτή και συγκεκριμένα στην παράγραφο 136 η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των άλλων φορέων του δημοσίου όχι μόνο δεν χαρακτηρίζεται ως «πραξικοπηματική» και «υφαρπαγή» αλλά αντίθετα περιγράφεται βήμα-βήμα ως μέτρο που οφείλει να λάβει η κυβέρνηση. Μέτρο που θυμίζουμε ότι αποδέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός με την υπογραφή του.

Άλλωστε μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ζητάει από την κυβέρνηση να εφαρμόσει όλα όσα είχε υπογράψει ο ίδιος προκειμένου η χώρα να σωθεί. Τι άλλαξε αυτή τη φορά;

eda1429698801EUROPEAN
ECONOMY
Occasional Papers 192 | April 2014
The Second Economic Adjustment Programme for Greece
Fourth Review – April 2014
Economic and Financial Affairs
ISSN 1725-3209 (online)
ISSN 1725-3195 (print)

Occasional Papers are written by the staff of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, or by experts working in association with them. The Papers are intended to increase awareness of the technical work being done by staff and cover a wide spectrum of subjects. Views expressed in unofficial documents do not necessarily reflect the
official views of the European Commission.

Comments and enquiries should be addressed to: European Commission
Directorate-General for Economic and Financial Affairs Unit Communication
B-1049 Brussels Belgium. E-mail: ecfin-info@ec.europa.eu

LEGAL NOTICE
Neither the European Commission nor any person acting on its behalf may
be held responsible for the use which may be made of the information cont
ained in this publication, or for any errors which, despite careful preparation and checking, may appear. This paper exists in English only and can be downloaded from
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/.

More information on the European Union is available on http://europa.eu.

KC-AH-14-192-EN-N (online)
KC-AH-14-192-EN-C (print)
ISBN 978-92-79-35376-5 (online) ISBN 978-92-79-36119-7 (print)
doi:10.2765/74796 (online) doi:10.2765/77940 (print)
European Union, 2014 Reproduction is authorised provid ed the source is acknowledged. [4news.gr]

This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.