Πολλά υποσχόμενη συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπέρτασης

Νέα μελέτη που έγινε με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ίδρυμα Καρδιάς της Αυστραλίας, Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και την Ιατρική Έρευνα της Αυστραλίας, και η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «The Lancet», διαπίστωσε ότι πιθανότατα μια νέα τετραπλή συνδυαστική θεραπεία είναι πολλά υποσχόμενη έναντι της υπέρτασης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε παγκόσμιο επίπεδο οι υπερτασικοί ασθενείς υποβάλλονται σε μονοθεραπεία και τα ποσοστά ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά επειδή η μονοθεραπεία μειώνει την αρτηριακή πίεση μόνο κατά περίπου 9/5 mm Hg, κατά μέσο όρο. Ως εκ τούτου λοιπόν, υπάρχει, όπως λένε, πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθούν νέες στρατηγικές ελέγχου της αρτηριακής πίεσης με βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα.

Στόχος της νέας αυτής μελέτης ήταν να αξιολογηθεί το κατά πόσο η συνδυαστική θεραπεία με εξαιρετικά χαμηλή δόση θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες.

Οι ερευνητές έκαναν μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, διασταυρούμενη δοκιμή ενός τετραπλού χαπιού, όπου ένα απλό καψάκιο περιέχει τέσσερα φάρμακα μείωσης της αρτηριακής πίεσης, στο ¼ δόσης το καθένα από αυτά. Πρόκειται για τις δραστικές ιρβεσαρτάνη 37,5 mg, αμλοδιπίνη 1,25 mg, υδροχλωροθειαζίδη 6,25 mg και ατενολόλη 12,5 mg.

Οι συμμετέχοντες ήταν υπερτασικοί, οι οποίοι δεν λάμβαναν θεραπεία, και εντάχθηκαν σε αυτή τη μελέτη από τέσσερα Κέντρα στην κοινότητα του δυτικού Σίδνεϊ της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, κυρίως από ιατρούς παθολόγους. Οι εθελοντές τυχαιοποιήθηκαν με υπολογιστή είτε στο τετραπλό χάπι είτε σε αντίστοιχο εικονικό φάρμακο για τέσσερις εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, από τον 11/2014 – 12/ 2015, 55 ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαλογή για την τυχαιοποιημένη δοκιμή μας, από τους οποίους 21 υποβλήθηκαν σε τυχαιοποίηση. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 58 έτη και η μέση τιμή αναφοράς στο ιατρείο και τα επίπεδα της 24ωρης συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν 154 (14)/90 (11) mmHg και 140 (9)/87 (8) mmHg, αντίστοιχα.

Οι ειδικοί διενήργησαν μία συστηματική επισκόπηση των δοκιμών αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας μείωσης της αρτηριακής πίεσης με το 1/4 της τυπικής δόσης έναντι του εικονικού φαρμάκου.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η διορθωμένη με εικονικό φάρμακο μείωση της 24ωρης συστολικής πίεσης με το τετραπλό χάπι ήταν 19 mmHg (95% ΔΕ 14–23) και η αρτηριακή πίεση στο ιατρείο μειώθηκε κατά 22/13 mmHg (p<0,0001). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το τετραπλό χάπι, 18 (100%) από τους 18 συμμετέχοντες πέτυχαν τιμή αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο κάτω των 140/90 mmHg συγκριτικά με έξι (33%) από τους 18 κατά τη διάρκεια της θεραπείας με εικονικό φάρμακο (p=0,0013). Ενώ δεν υπήρχαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι μπορούσαν εύκολα να καταπιούν το τετραπλό χάπι.

Από τα ευρήματα αυτής διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη με τη θεραπεία του 1/4 της δόσης ωστόσο, οι ειδικοί σημείωσαν ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση της ιδέας του τετραπλού χαπιού για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις συνήθεις επιλογές θεραπείας και τη μακροχρόνια ανεκτικότητα. Πηγή

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.