Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών: Μια πόλη με πλούσια ιστορία και…χωρίς μουσείο πόλης η Πάτρα

Πάτρα. Mια πόλη με πλούσια ιστορία και εν πολλοίς άγνωστη. Με τεκμήρια και ντοκουμέντα που μπορεί να διαθέτουν αρκετοί και να αφορούν σημαντικές στιγμές της αλλά είναι σε ..σεντούκια ή όπου αλλού.

Η πρωτεύουσα της Αχαϊκής πρωτεύουσας δεν στερείται ιστορικού ενδιαφέροντος. Η ιστορία της αφορά τη Μυκηναϊκή εποχή, τη ρωμαϊκή περίοδο και εκτείνεται και πολύ πέρα αυτής, ενώ φτάνει σε μεγάλη ακμή το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Παρόλα αυτά, ενώ έχει αποτελέσει και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006, δεν διαθέτει ένα μουσείο πόλης, όπως άλλες.

Την έλλειψη αυτή και την ανάγκη συντονισμού και προώθησης προς υλοποίησης ενός μουσείου πόλης έρχεται να αναδείξει η νεοσύσταση Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών. Αυτός δεν είναι ο μοναδικός της στόχος αλλά ένας από τους βασικούς της. Όπως εξηγεί στο thebest.gr, ο συντηρητής Έργων Τέχνης – μουσειολόγος και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Ξενοφών Παπαευθυμίου, «η επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθεί η σχετική συζήτηση και να συμβάλουμε και εμείς στη δημιουργία ενός μουσείου πόλης. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας. Ευρύτερα ως Εταιρείας σκοπός μας είναι να προσπαθούμε να διασώζουμε αρχεία, να προβάλλουμε τις ανάγκες διάσωσης μνημείων και να κάνουμε δράσεις για την αξιοποίησή τους και για τη μελέτη της ιστορίας μας».

Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Νίκος Σαραφόπουλος, ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη βιομηχανική ιστορία της Πάτρας, έχει προς χρήση στη διάθεσή της , μετά από παραχώρηση του Υπουργείου Πολιτισμού, τη Βίλα Φέγγου, στη ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου, κοντά στην Αρέθα, για να στεγαστεί. Η εγκατάστασή της στον χώρο αναμένεται σύντομα.

Η ‘Επαυλις Φέγγου , που ανήκε στην οικογένεια Φέγγου, χτίστηκε γύρω στο 1900 – 1920 αναφέρει ο κ. Παπαευθυμίου.

Σε αυτό τον χώρο η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών προσπαθεί το αμέσως επόμενο διάστημα να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές, για την υποδοχή αρχείων και τεκμηρίων, με απώτερο σκοπό, εκτός από τη διαφύλαξη και διάσωσή τους, την επεξεργασία και την επιλογή τους για τη μόνιμη έκθεσή τους στο μουσείο πόλης.

Αυτό ανέφερε ο Ιωάννης Μόσχος, Αρχαιολόγος, Επιμελητής Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, και μέλος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση, μιλώντας σε σχετική συνεδριακή εκδήλωση στο πλαίσιο του 21ου Forum Ανάπτυξης. Ανέφερε επίσης ότι η νεοσύστατη Εταιρεία, άνοιξε και πάλι τη συζήτηση για την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης για την ίδρυση του μουσείου. Πρόσθεσε πως ανάμεσα στις προτάσεις που έχει καταθέσει είναι «και η συνένωση σε ένα ευέλικτο και ενιαίο οργανικό σύνολο, όλων εκείνων που εμπλέκονται με τη νεώτερη ιστορία της πόλης, με όρους συνεργασίας, συμμετοχής και ενεργής αντιπροσώπευσης και υπό τη σκέπη ενός δημόσιου φορέα, που θα έχει πιστέψει και θα μπορέσει να αναλάβει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του μουσείου.

«Η τοπική κοινωνία οφείλει να βρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που τη διαμόρφωσαν ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα μουσειακό ίδρυμα, στο οποίο εκτός από θεματοφύλακας της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης, να γίνει και ένα εργαλείο προβολής της και διασύνδεσής της με τον έξω κόσμο και το αύριο» επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Συντηρητής Έργων Τέχνης – Μουσειολόγος και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Ξενοφών Παπαευθυμίου. Θέμα της ήταν το «Γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου Πόλης Πατρών». Ο κ. Παπαευθυμίου επεσήμανε ότι «το μουσείο οφείλει να είναι το πεδίο για την κατανόηση της πόλης και η Πάτρα έχει την ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα, ο οποίος θα συνεισφέρει στην κατανόηση της κοινωνικής και αστικής της εξέλιξης, ένας χώρος ανοικτός στο κοινό, όπου θα γίνεται η συλλογή και συντήρηση, η έκθεση και η επικοινωνία των υλικών και άυλων κατάλοιπων και μαρτυριών των νεότερων χρόνων κατά τους οποίους εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε, μέσα από διαδικασίες μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας».

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Αχαΐκών Σπουδών Νίκος Σαραφόπουλος, παρουσίασε τους στόχους της. «Βασικό στρατηγικό στόχο αποτελεί η λειτουργία «Μουσείου της πόλης», που αποτελεί μία πρόκληση. Βέβαια, προϋποτίθενται υποδομές και εμπειρίες από λοιπές δραστηριότητες της πόλης και των δυνάμεών της:

Πυρήνας του προγραμματισμού και των συνεργασιών των επόμενων χρόνων είναι: α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί για την προβολή της φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής, β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων έρευνας και πρόσβασης στις συλλογές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημιουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, διασύνδεση των βάσεων δεδομένων),

γ) η ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυχιακού επιπέδου ερευνητικών προγραμμάτων, δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους, δ) η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη δικτύωση των Μουσείων και των ιστορικών μνημείων της πόλης».

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Πατρέων σχεδιάζει στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς. Πηγή: The Best News. Ανασκαφή

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.