Υπόθεση «Πατσίφικο»

Οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας μας ξεκίνησαν αμέσως σχεδόν με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, εξαιτίας και του τρόπου που επετεύχθη η απελευθέρωση του Γένους. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν η υπόθεση Πατσίφικο και τα επακολουθήσαντα «Παρκερικά».

Τον Απρίλιο του 1849, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, απαγορεύθηκε από τις αρχές το έθιμο του καψίματος του Ιούδα. Εξαγριωμένοι Αθηναίοι επέδραμαν επί της οικίας ενός εβραίου τυχοδιώκτη, ονόματι Δαβίδ Πατσίφικο*, στην οδό Καραϊσκάκη στου Ψυρρή, προξενώντας ασήμαντες ζημίες. Μία άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Φιλίππου, όταν ο Πατσίφικο προκάλεσε τους πιστούς.

Ο Πατσίφικο, που είχε διατελέσει πρόξενος της Πορτογαλίας (;!) στην Αθήνα, αλλά είχε απαλλαγεί των καθηκόντων του λόγω καταχρήσεων, εστράφη κατά της ελληνικής κυβερνήσεως και ζήτησε αποζημίωση 888.736 δραχμών και 57 λεπτών. Ο πανούργος τυχοδιώκτης έβαλε στο παιγνίδι και την Αγγλία, αφού, εν τω μεταξύ, είχε αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα. Η πονηρή «Αλβιών», που ανταγωνίζετο Γαλλία και Ρωσία στην περιοχή, ζήτησε την καταβολή του υπέρογκου ποσού στον υπηκόο της.

Η κυβέρνηση Κριεζή αρνήθηκε και η Αγγλία διέταξε στις 3 Ιανουαρίου του 1850 τον ναύαρχο Ουίλιαμ Πάρκερ να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στον Πειραιά και τα κυριότερα ελληνικά λιμάνια.

Η Ελλάδα υπέστη ανυπολόγιστες ζημίες, ιδίως οι έμποροι και οι ναυτιλλόμενοι, ενώ σημαντικά ήταν και τα προβλήματα επισιτισμού στην πρωτεύουσα.

Η σθεναρή στάση του βασιλιά Όθωνα συσπείρωσε το λαό, που με ψυχραιμία και καρτερικότητα αντιμετώπισε την αγγλική πρόκληση. Ο αποκλεισμός ήρθη τελικά στις 15 Απριλίου του 1850, μετά και από την αντίδραση Γαλλίας και Ρωσίας, τα συμφέροντα των οποίων είχαν πληγεί από τον αποκλεισμό. Το θέμα Πατσίφικο παραπέμφθηκε τελικά σε διαιτησία και η αποζημίωση που του επιδικάσθηκε ήταν μόλις 3.750 δραχμές, ποσό, όμως, σημαντικό για το φτωχό ελληνικό κράτος εκείνη την εποχή. Έτσι αφενός η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε στον Πατσίφικο το ποσόν των 3.750 δραχμών και αφετέρου επεστράφη σε αυτήν το υπόλοιπο ποσό εκ 330.000 δραχμών που είχε εν τω μεταξύ καταθέσει στην Αγγλία, ως εγγύηση. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε με το ποσόν των 3.750 δραχμών τα χρήματα της (υπόλοιπο ποσό εκ 330.000 δραχμών)…! Η προσπάθεια πτώχευσης του Ελληνικού Κράτους έχει παλαιότατη παράδοση…

*Διαμένων έν τη οδώ Καραϊσκάκη της συνοικίας Ψυρρή έγένετο παραίτιος όχλοκρατικού επεισοδίου εις βάρος του, λόγω ασεβείας του ην έπεδείξετο κατά τήν έκφοράν του Επιταφίου του Ίερού ναού ‘Αγίου Φιλίππου καί της έπακολουθησάσης κατ’ έθιμον καύσεως ομοιώματος τον Ιούδα. Εκ της επιθέσεως του πλήθους υπέστη μικρός καταστροφάς ή οικία του, μόλις δέ διεσώθη ό ίδιος της μανίας του πλήθους καταφυγών εις τήν άγγλικήν πρεσβείαν, ώς προσκτησάμενος έν τω μεταξύ την άγγλικήν υπηκοότητα. Λόγω τον μίσους όπερ έτρεφε κατά τον βασιλέως «Οθωνος ό τότε υπουργός των ‘Εξωτερικών της ‘Αγγλίας Πάλμεστρον, έζητήθη παρά της ‘Ελληνικής κυβερνήσεως άποζημίωσις διά τάς προσγενομένας ζημίας εις βάρος του Πατσίφικο, έκ δραχμών 888.736 καί 57 λεπτών. Επειδή ή κυβέρνησις δέν συνήνεσεν εις τούτο, διετάχθη ναυτικός αποκλεισμός τής χώρας. (Βλέπε λέξιν Παρκερικά). Έπεμβάσει των Μεγάλων Δυνάμεων Ρωσίας καί Γαλλίας ώρίσθη επιτροπή διαιτησίας, ήτις έξηκρίβωσεν ότι όλόκληρον τό ποσόν τής ζημίας του Πατσίφικο ανήρχετο μόνον εις 3.750 δραχμάς, αίτινες κατεβλήθησαν αυτώ, έπιστραφέντος εις τήν έλληνικήν κυβέρνησιν τού υπολοίπον ποσού έκ 330.000 δρχ. όπερ έν συνόλω είχε καταθέσει αύτη ώς έγγύησιν προς άρσιν τού ναυτικού αποκλεισμού»!
(‘Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ, τόμ. 15ος, σελ. 623, λ. «Πατσίφικο»)

Τι απέγινε ο Δαβίδ Πατσίφικο; Προσκολλήθηκε στο κύκλο της Δούκισσας της Πλακεντίας που έζησε για κάποιο διάστημα με βοηθήματά της. Στη συνέχεια επιδόθηκε στη τοκογλυφία με άγνωστους (;) πόρους.

Το 1849 πρωθυπουργός στην Αγγλία ήταν ο εβραίος Μπένιαμιν Ντισραελι (Ντισραελι σημαίνει του Ισραήλ) ο γνωστός Beaconsfield.

Πηγές: http://www.sansimera.gr/articles/51, http://antipliroforisi.blogspot.com/2009_01_01_archive.html,Βικιπαίδεια, ‘Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ

Από τον ΑΛΦΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

Διαβάστε επίσης

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών

Μπίλντερμπεργκ: Τα πρώτα βιολιά του καπιταλισμού

Κοσμοπολιτισμός – ευδαιμονισμός

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΛΟΝΔΙΝΟΥ για τον ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ! ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ! ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Η ΛΕΣΧΗ BILDEBERG!

Σκάβοντας και γκρεμίζοντας

Ο Βελόπουλος του ΛΑΟΣ υπέρ της συμμαχίας με το… Ισραήλ

Το κόμμα των πολιτικών κομμάτων.

ΕΛΛΑΣ

Share

This entry was posted in ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.