Ιδιώνυμο έγκλημα

H βιούμενη κατάσταση αποδεικνύει την αντίληψη της κυβερνητικής ελίτ προς την πνευματικά ευνουχισμένη υδαρή μάζα, την οποία χειραγωγεί αγεληδόν μέσω της καθεστωτικής πατερναλιστικής τηλοψίας, την οποία ποδηγετεί σταθερά, προς την κατά το δοκούν πολιτική κατεύθυνση, προς σκοπό να την παρελκύσει – εξαπατήσει, εξυπηρετώντας παρασκηνιακά κατ’ ουσίαν αλλότρια από τα επιφαινόμενα συμφέροντα.

Γράφει ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Εξ αφορμής της φερόμενης ως «πανδημίας», επεβλήθησαν, κατά παράβαση του άρθρου 25 του Συντάγματος -της αρχής της αναλογικότητας-, σκληροί εγκλεισμοί εις βάρος των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων μας, εν ταυτώ όμως ορισμένες κοινωνικές ομάδες κινητοποιούνταν τους χειμερινούς μήνες, δίχως προφυλακτικά μέτρα, διαμαρτυρόμενες μαζικά και συλλήβδην διά ετερόκλητους λόγους, απολαμβάνουσες, άνευ ετέρου τινός, προκλητικής ασυλίας και μεροληπτικής μεταχείρισης.

Το αφήγημα της κυβερνήσεως ήτο η υπέρτερη προτεραιότητα της προστασίας της δημόσιας υγείας, πλην όμως εξέφυγε από τη δικαιολογία αυτή, ότι εις την έννοια της υγείας συγκεφαλαιώνεται οργανικά και η έννοια της κοινωνικής ευεξίας, την οποία η κυβέρνηση διά πράξεων και παραλείψεων τιτρώσκει, δεν στηρίζει ούτε και μάχεται προς τη διαφύλαξη της εργασίας και της κοινωνικής προόδου υπέρ των πολιτών. Τρανή απόδειξη τούτου, διαρκούντος του εγκλεισμού μας, ψηφίστηκε η επίσπευση του νόμου Κατσέλη, με αποψιλωμένο το δικαίωμα της ακροαματικής διαδικασίας, πλήττοντας το δικαίωμα προς τη χρηστή διοίκηση, εκ παραλλήλου ψήφισαν άρον άρον τον πτωχευτικό νόμο και λίαν συντόμως επέρχεται νέος νόμος-έκτρωμα επί των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η κατάσταση αυτή επισκοπείται εν σχέσει και προς τη συνεχή ίδρυση δομών για τη φιλοξενία των αναρίθμητων στιφών οικονομικών μεταναστών, παρά την υφιστάμενη κατάσταση και επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω τη διάλυση της Ελλάδας εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά, διότι ο δομικά πνευματικός αφελληνισμός συνιστά ανυπερθέτως γεγονός, διότι μελλοντικά δρομολογείται η εθνοπολιτική αναδιάταξη της πατρίδας μας αλλά και εν γένει της Ευρώπης.

Η υποταγή των λαών, η εθνική εξόντωσή τους και η οικονομική παρακμή τους αποτελούν επιμελείς μεθοδεύσεις των πολιτικών ελίτ της νεοπαγούς παγκοσμιοποιήσεως, η οποία οραματίζεται την εγκαθίδρυση μιας αυτοκρατορίας ολοκληρωτικού τύπου, όπου οι άνθρωποι-ρομπότ θα καθίστανται έρμαια και υποχείρια των εντολών των, άνευ ουδεμίας δυνατότητας αντιστάσεως και αντιδράσεως, μυωπικά προσκολλημένοι εις τα γιγαντωμένα προβλήματα της επιβίωσης και εν γένει της συντηρήσεώς τους.

Ήδη σήμερον οι συνθήκες καθίστανται λίαν εξουθενωτικές εν τω δημοσίω τομέα αλλά και εις τον ιδιωτικό, με την επιβολή του κράτους, επιβάλλεται μια θεσμική βία, διά της οποίας εξαρτάται η εκτέλεση της εργασίας από αναξιόπιστους ελέγχους του ιού, ήτοι τα self-tests, επί ποινή απολύσεως, εισάγοντας τοιουτοτρόπως μια μορφή πραξικοπηματικής αυθαιρεσίας, η οποία διαχωρίζει ρατσιστικά και μεταχειρίζεται ανισότιμα τους ανθρώπους σε νομιμόφρονες-υποτακτικούς προς πρόδηλα αντισυνταγματικές πράξεις και σε ανθρώπους αντιφρονούντες-στασιαστές, οι οποίοι ενίστανται, προβάλλοντας λυσιτελώς τον σκεπτικισμό τους.

Εν κατακλείδι, βιώνουμε καινοφανείς και νεοπαγείς συνθήκες βάναυσου ολοκληρωτισμού, υπό την επίφαση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εν άλλοις λόγοις μια ασύμμετρη απειλή, έναν υβριδικό πόλεμο με ειρηνικά μέσα – ιδιώνυμο έγκλημα. Το γε νυν έχον, ας νήφουμε και ας αγρυπνούμε. Πηγή

This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.